Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Cultuur > Zalen

Zalen

Zalen kunnen onder voorbehoud mits toepassing van onderstaande richtlijnen terug verhuurd worden vanaf september 2020.

Gebruik stadsaccommodatie

De activiteiten kunnen doorgaan, op voorwaarde dat een risicoanalyse en plan van aanpak is opgesteld. Dit plan van aanpak dient voorafgaand aan de heropstart overgemaakt te worden aan de noodplanningscoördinator ter goedkeuring: Barbara Wyseure, barbara.wyseure@nieuwpoort.be Bij de opmaak van het plan en de RA dienen volgende principes gehanteerd te worden:  

1. Algemeen

Aanspreekpunt ‘corona’

Elke organisatie stelt een duidelijk aanspreekpunt aan, op niveau van de organisatie én activiteit. Deze persoon is voor, tijdens en na de activiteit het aanspreekpunt voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen.  Deze persoon staat met naam en contactgegevens in het draaiboek. Het aanspreekpunt voor de organisatie wordt ook kenbaar gemaakt op de website van de organisatie, zodat de contactcenters weten wie ze moeten contacteren indien nodig. 


Inschrijvingen en voorafgaande registratie 

Het is verplicht deelnemers aan activiteiten vooraf te laten inschrijven. Op die wijze hou je het aantal deelnemers beheersbaar, en verzamel je de nodige gegevens van de deelnemers. Tijdens de activiteit wordt per zaal een eveneens een logboek bijgehouden om de reële bezetting te noteren. (aantal mensen +verantwoordelijke organisatie). In functie van het nagaan van contacten bij een vaststelling (of vermoeden) van corona, is de organisator verplicht om minstens 30 dagen de contactgegevens (minstens naam, adres en telefoonnummer) van alle deelnemers (inclusief begeleiders en eventuele externe actoren) te bewaren.


Handhygiëne

Zorg voor de noodzakelijke handhygiëne door geschikte handgel of ontsmettingsmiddelen te voorzien om handen te ontsmetten. Stel die middelen ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig in de vestiging (bv. toiletten, verbruikszaal, terras, …). 

Afstand

men moet de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren (behalve tussen de personen die deel uitmaken van dezelfde bubbel). De afstandsmaatregel geldt ook voor het terras en het sanitair gedeelte. De verplaatsingen naar buiten (waarbij 1 centrale in/uitgang is) worden zo georganiseerd om elk contact met andere personen in alle omstandigheden tot een minimum te beperken, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter. (signalisatie kan door het stadsbestuur geplaatst worden)  

 

2. Inrichting van de zalen

Vestiaire

Jassen en accessoires worden niet aangenomen de gasten moeten jassen en andere zelf weghangen op de voorziene plaats waarbij voldoende ruimte wordt gelaten tussen de verschillende jassen

Deuren

Bij niet-automatische deuren laat u de deuren zoveel mogelijk open staan (behalve de branddeuren!)

Bar

Consumeren aan de bar is niet toegestaan. Tafels worden zo opgesteld dat de afstand van 1,5 meter tussen de tafels gewaarborgd is. Het aantal tafels moet hieraan aangepast worden. Er kunnen maximum 10 personen samen aan een tafel zitten. De algemene regels over de toegestane sociale contacten zoals vastgelegd door de overheid, moeten worden gerespecteerd. Na gebruik dienen de gebruikte tafels en stoelen ontsmet te worden met eigen middelen.

Sanitair 

Voorzie in de toiletten uitsluitend papieren handdoeken of papier. Het sanitair moet na gebruik gereinigd en ontsmet worden.  

Brochure zaalverhuur 2017 (PDF, 1 MB)

Ben je op zoek naar een zaal voor je vereniging om een toneelvoorstelling, een concert, een lezing of een voordracht te organiseren?
Wil je met je vereniging repeteren, vergaderen of gezellig samenkomen?
Of wil je een rommelmarkt, een beurs of een fuif organiseren?

Ben je voor je bedrijf of organisatie op zoek naar een locatie voor een meeting, een event, een seminarie of voor een happening?

Zoek je een zaal voor een huwelijk, geboorte, communie- of een verjaardagsfeest?

Bekijk dan zeker ons uitgebreid aanbod aan stadslokalen!


Dienst Cultuur

Valkestraat 18, 8620 Nieuwpoort
cultuur@nieuwpoort.be
tel. 058 79 50 00

Elke werkdag telefonisch
bereikbaar in de voormiddag 
8 u. - 12 u.

Vind ons leuk op Facebook:
>> Cultuur Beweegt
>> Centrum Ysara & City

Op zoek naar tickets voor
Centrum Ysara & de City?
www.cultuurnieuwpoort.be

Centrum Ysara & City

Info en reservaties

  • Dienst Cultuur
    Valkestraat 18
    8620 Nieuwpoort
    Tel: 058 79 50 00
    cultuur@nieuwpoort.be