Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Bestuur > Vacatures

Vacatures

Intergemeentelijke coördinator Viertoren

Wie zijn we als dienst?  

Viertoren is een intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband tussen Nieuwpoort, Koksijde, Veurne en De Panne. Viertoren beoogt een intergemeentelijk gecentraliseerd cultuurbeleid na te streven na te streven aan de hand van een tweedelijnswerking. Het richt met andere woorden geen nieuwe grote evenementen, activiteiten of projecten op, maar is een steunpunt om bovenlokaal cultuurpraktijk verder te ontwikkelen en te versterken.

Doel van de functie

De coördinator bovenlokale cultuur van het intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) Viertoren heeft als doel duurzame voorwaarden te creëren om geïntegreerd bovenlokaal cultuurwerk te faciliteren, ontwikkelen, uit te voeren, in stand te houden en te verspreiden en zodoende invulling te geven aan het beleidsplan.  

Dit beleidsplan met cultuurnota werden goedgekeurd door het Vlaamse departement voor Jeugd, Cultuur en Media, op 17 december 2019 en zijn de leidraad in de acties die de coördinator dient op te volgen. De coördinator werkt vanuit 4 standplaatsen: Koksijde, Nieuwpoort, Veurne en De Panne.  

Als intergemeentelijke coördinator Viertoren zal je:  

 • Bovenlokaal cultuurwerk voor de regio stimuleren, faciliteren en implementeren, onder andere door een regierol op te nemen.
 • Een actieve rol opnemen in de uitvoerende dienstverlening van het IGS.

Op vlak van externe vertegenwoordiging:  

 • Als aanspreekpunt fungeren voor actoren in het brede werkveld.
 • Deze actoren informeren en ondersteunen.
 • Actoren samenbrengen, netwerken opzetten en er zelf deel van uitmaken.
 • Het netwerk onderhouden en verduurzamen. Afstemming zoeken en transversale samenwerkingsverbanden ontwikkelen en uitbouwen.

Op vlak van beleidsvoorbereiding en – uitvoering:  

 • Het IGS op verschillende niveaus vertegenwoordigen.
 • Raad van bestuur, respectievelijke gemeenteraden en colleges van burgemeesters en schepenen, adviesraad.
 • Visieontwikkeling ondersteunen en faciliteren.
 • Ben je bereid tot het volgen van bijscholing, vorming en leren van anderen.
 • Bouw je bruggen tussen actoren in het werkveld en zorg je voor een duurzame verbinding. Hiervoor zoek je naar afstemming van transversale samenwerkingsverbanden.

Aanbod

 • Voltijds
 • Contractuele tewerkstelling met contract voor bepaalde duur tot 31/12/2025
 • Salarisschaal B1-B3 (min. voltijds bruto beginwedde: € 2.460,78 bruto per maand) )
 • Maaltijdcheques
 • Fietsvergoeding voor woon-werkverkeer
 • Anciënniteit openbare sector wordt volledig toegekend
 • Een waarde gedreven, mensgerichte werksfeer
 • Wervingsreserve voor 1 jaar.  

Je kan je uiterlijk tot en met 20 april 2020 je kandidaat stellen.  

Meer info zie infobrochure    

Interesse in de functie van intergemeentelijke coördinator Viertoren? Sollciteer via deze link.