Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Bestuur > Overzicht bekendmakingen

Bekendmakingen

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden.

Heeft u klachten tegen een bepaalde beslissing of besluit?

Volg dan de richtlijnen zoals bepaald door de Vlaamse overheid: 'klachtenwijzer'.

Deontologische code

Deontologische code Raad voor maatschappelijk welzijn (PDF, 791 kB)

Deontologische code Personeel (PDF, 446 kB)

Deontologische code Gemeenteraad (PDF, 766 kB)

Bekendmakingen Stad Nieuwpoort

 

Datum
Bekendmaking
Datum
Besluit
Orgaan  Titel
27/07/2020 27/07/2020 BUR Besluit van de burgemeester betreffende het invoeren van een algemene mondmaskerverplichting op alle voor publiek toegankelijke plaatsen op het volledige grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 12 jaar.    
27/07/2020 24/07/2020 Gouverneur Politiebesluit van 24 juli 2020 houdende de mondmaskerplicht op de zeedijk en de strandtoegangen op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.    
24/07/2020 24/07/2020 BUR Besluit van de Burgemeester bevel tot verplichting van het dragen van mondmaskers in het kader van Covid-19 - Aanvulling.    
23/07/2020 23/07/2020 BUR Besluit van de Burgemeester bevel tot verplichting van het dragen van mondmaskers in het kader van Covid-19.    
22/07/2020 25/06/2020 GR Ontheffing van de retributie op afvalcontainers voor de periode van 13 maart 2020 tot 9 juni 2020 voor handelaars.    
17/07/2020 17/07/2020 BUR Tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringendheid bij besluit van de burgemeester Albert I laan nav Covid-19.Wijziging.    
17/07/2020 25/06/2020 GR Vaststelling gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding dienstjaar 2020.    
16/07/2020 15/07/2020 BUR Tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringendheid bij besluit van de burgemeester Ventweg Kaai n.a.v. Covid-19. Wijziging.    
16/07/2020 14/07/2020 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringendheid bij besluit van de burgemeester wekelijkse vrijdagsmarkt n.a.v. COVID19 mei - september 2020. Aanvulling.    
16/07/2020 25/06/2020 GR Bekrachtiging besluit burgemeester houdende de politieverordening los terras op de Zeedijk, Ventweg kaai, strand, Albert I Laan, Lombardsijdestraat en Marktplein naar aanleiding van COVID19.    
16/07/2020 25/06/2020 GR Tijdelijk verkeersreglement zomerstraat 2020.    
13/07/2020 07/07/2020 CBS Tijdelijk verkeersreglement musicalstage van 17 augustus tot en met 21 augustus 2020.    
13/07/2020 07/07/2020 CBS Tijdelijk verkeersreglement randparking Kattesas.    
07/07/2020 06/07/2020 BUR Tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringendheid bij besluit van de burgemeester wekelijkse vrijdagsmarkt n.a.v. Covid-19 mei-september 2020. Aanvulling.    
02/07/2020 30/06/2020 CBS Tijdelijk verkeersreglement Albert I Laan n.a.v. Covid-19.    
02/07/2020 23/06/2020 CBS Tijdelijk verkeersreglement Ventweg Kaai n.a.v. Covid-19. Aanvulling.    
02/07/2020 16/06/2020 CBS Tijdelijk verkeersreglement Ventweg Kaai n.a.v. Covid-19.    
28/05/2020 16/06/2020 GR Subsidiereglement zwembad 2020.    
10/06/2020 10/06/2020 BUR Politieverordening los terras op de Zeedijk, Ventweg kaai, strand, Albert I laan, Lombardsijdestraat en Marktplein naar aanleiding van COVID-19.    
10/06/2020 28/05/2020 GR Politieverordening houdende de tijdelijke toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties op inbreuken op de artikelen 1, 5 en 8 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020, gewijzigd op 17 april 2020 en op 30 april 2020 en latere wijzigingen, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en op artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende civiele veiligheid.    
09/06/2020 28/05/2020 GR COVID-19: Burgemeestersbesluit mbt organisatie vergaderingen gemeenteraad en OCMW-raad - bekrachtiging.    
04/06/2020 09/01/2020 GR Goedkeuring budgetwijziging 1 dienstjaar 2019 Stadsbestuur Nieuwpoort.    
04/06/2020 09/01/2020 GR Goedkeuring budgetwijziging 1 dienstjaar 2019 - OCMW.    
04/06/2020 09/01/2020 GR Goedkeuring budgetwijziging 1 dienstjaar 2019 - AGB Vrije Tijd.    
04/06/2020 03/06/2020 Gouverneur Politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in het Blankaartbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de stroomgebieden van de Poperingevaart, de Kemmelbeek, de Handzamevaart, de Rivierbeek-Hertsbergebeek en de Bornebeek    
03/06/2020 26/05/2020 CBS Tijdelijk verkeersreglement wekelijkse vrijdagsmarkt n.a.v. COVID-19 mei-september 2020.    
26/05/2020 25/05/2020 Gouverneur Politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in het IJzerbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de stroomgebieden van Rivierbeek – Hertsbergebeek en de Bornebeek    
03/06/2020 19/05/2020 CBS Tijdelijk verkeersreglement laad- en loszone Albert I laan n.a.v. werken in de Franslaan. Verlenging.    
15/05/2020 14/05/2020 CBS Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van COVID-19.    
15/05/2020 12/05/2020 CBS Tijdelijk verkeersreglement gemeenteschool De Pagaaier mei-juni 2020.    
25/05/2020 09/04/2020 GR Meerjarenplan AGB 2020-2025    
06/05/2020 09/04/2020 GR Meerjarenplan 2020-2025    
06/05/2020 09/04/2020 GR Goedkeuring meerjarenplanning 2020-2025 - AGB Vrije Tijd.    
06/05/2020 09/04/2020 GR Goedkeuring meerjarenplanning 2020-2025 - van Stad en OCMW Nieuwpoort.    
06/05/2020 09/04/2020 GR Goedkeuring meerjarenplanning 2020-2025 - van de Stad Nieuwpoort.    
22/04/2020 09/04/2020 GR Subsidiereglement initiatieven buitenschoolse opvang.    
22/04/2020 09/04/2020 GR Organisatie digitale gemeenteraad naar aanleiding van de coronacrisis.    
21/04/2020 09/04/2020 GR Subsidie wijziging letter thuishaven vissersvaartuig.    
17/04/2020 09/04/2020 GR Belasting op de aanplakborden.    
08/04/2020 02/04/2020 Burgemeester COVID-19: Besluit van de Burgemeester m.b.t. organisatie vergaderingen gemeenteraad en OCMW-raad.    
08/04/2020 01/04/2020 Burgemeester COVID-19: Besluit van de Burgemeester m.b.t. organisatie vergaderingen bestuursorganen.    
26/03/2020 25/03/2020 Burgemeester Besluit van de Burgemeester bevel verplichte opvang tijdens paasvakantie in kader van COVID-19.    
30/03/2020 17/03/2020 Burgemeester Besluit van de Burgemeester bevel tot opvordering van alle beschermingsmiddelen in het kader van COVID-19.    
30/03/2020 16/03/2020 Burgemeester Besluit van de Burgemeester bevel tot opvordering van alle ademhalings-, beschermings-, eendenbek-, en stofmaskers.    
16/03/2020 10/03/2020 CBS Tijdelijk verkeersreglement Ezelstoet op 22 maart 2020.    
16/03/2020 10/03/2020 CBS Tijdelijk verkeersreglement komst van de vormheer op 17 mei 2020.    
10/03/2020 03/03/2020 CBS Tijdelijk verkeersreglement opening billekarrenroute op 6 april 2020.    
10/03/2020 03/03/2020 CBS Tijdelijk verkeersreglement tijdelijke halte toeristisch treintje augustus 2020.    
10/03/2020 03/03/2020 CBS Tijdelijk verkeersreglement tijdelijke halte toeristisch treintje juli 2020.    
10/03/2020 03/03/2020 CBS Tijdelijk verkeersreglement familiedag op de kinderboerderij op 19 april 2020.    
10/03/2020 03/03/2020 CBS Tijdelijk verkeersreglement  poppentheater op 23 juli 2020.    
10/03/2020 03/03/2020 CBS Tijdelijk verkeersreglement Bredene Koksijde classic en youngster coast challenge op 20 maart 2020.    
02/03/2020 20/02/2020 GR Reglement betreffende de opname in het register en de belasting van verwaarloosde woningen en/of gebouwen.    
02/03/2020 20/02/2020 GR Reglement betreffende de opname in het leegstandsregister en de belasting van leegstaande woningen en gebouwen.    
02/03/2020 20/02/2020 GR Retributie op de aankoop en verkoop van visproducten in de stedelijke vismijn.    
17/02/2020 30/01/2020 GR Reglement betreffende de geboortepremie.    
17/02/2020 11/02/2020 CBS Tijdelijk verkeersreglement indoor rommelmarkt op 4 april 2020.    
13/02/2020 30/01/2020 GR Facturatie handelsreclame informatiemagazine Nieuwpoort uw Stad.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Retributie op het verstrekken van omgevingsplichtige inlichtingen.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Retributie op het ter beschikking stellen van feestmateriaal.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Retributie op het terugvorderen van kosten van openbare onderzoeken en onderzoeken scheidingsmuren.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Retributie op het zeven van garnaal in de stedelijke vismijn.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Retributie op het uitvoeren van werken voor rekening van derden.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Retributie op de vuilzakken (huisvuil, pmd) en op het gebruik van ondergrondse afvalcontainers.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Retributie op het ophalen van visafval en op het gebruik van koelcellen, de vissorteermachine en viskisten in de vismijn.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Retributie op het rijbewijs, voorlopig rijbewijs en internationaal rijbewijs.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Retributie op het leerlingenvervoer.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Retributie op het begraven en ontgraven van personen.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Retributie op het gebruik door anderen van de stadsbus ter beschikking gesteld aan de gemeenteschool.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Retributie op de verkoop van een gevonden en of achtergelaten fiets.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Retributie op de ophaling van grof huisvuil en afgedankte elektrische en elektronische apparaten.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Retributie op de verkoop van hoeveproducten en op groepsbezoeken in de kinderboerderij.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Retributie op de inzet van erkende gidsen.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Retributie op de verkoop van compostvaten en compostbakken.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Retributie op de concessies begraafplaatsen.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Retributie op de internationale paspoorten.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Retributie op de elektronische identiteitskaart voor Belgen en vreemdelingen.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Retributie op de huwelijken buiten de normale diensturen.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Retributie op de grafkelders, urnenvelden en columbariumnissen.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Retributie bijplaatsen urnen, gedenkplaatje strooiweide en naamplaat niet-geconcedeerde columbariumnis of niet-geconcedeerde urnenkelder.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Retributie op de afgifte van trouwboekjes en duplicaten van trouwboekjes.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Retributie op de afgifte van kopieën van bestuursdocumenten.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Retributie op analoog ingediende omgevingsvergunningen.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Borgstelling bij bouwwerken en retributie op plaatsbezoeken en voor het doorrekenen van kosten.     
12/02/2020 30/01/2020 GR Belasting op de tweede verblijven.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Algemene milieubelasting op bedrijven    
12/02/2020 30/01/2020 GR Belasting op het te huur stellen van strandcabines.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Belasting op het te huur stellen van kamers.    
12/02/2020 30/01/2020 GR Belasting op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven.    
11/02/2020 28/11/2019 GR Prijssubsidiereglement zwembad 2019 - wijziging.    
10/02/2020 30/01/2020 GR Subsidiereglement huur accommodatie voor erkende Nieuwpoortse verenigingen.    
10/02/2020 28/03/2019 GR Verlenging subsidiereglement naschoolse opvang.    
30/01/2020 21/01/2020 CBS Tijdelijk verkeersreglement halve marathon op 16 februari 2020. Aanvulling.    
30/01/2020 21/01/2020 CBS Tijdelijk verkeersreglement mountainbiketocht op 2 februari 2020.    
23/01/2020 14/01/2020 CBS Tijdelijk verkeersreglement renovatiewerken balie stadhuis.    
16/01/2020 07/01/2020 CBS Tijdelijk verkeersreglement halve marathon op 16 februari 2020.    
16/01/2020 24/12/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement bezoek gouverneur en deputatue op 17 januari 2020.    
16/01/2020 19/12/2019 GR Contantbelasting op het inzamelen, verwijderen en verwerken van GFT-afval.    
16/01/2020 19/12/2019 GR Containerbelasting op het inzamelen en verwerken van afval op het recyclagepark.    
16/01/2020 19/12/2019 GR Belasting op het verspreiden van kosteloos (reclame)drukwerk.    
16/01/2020 19/12/2019 GR Belasting plaatsrechten voor markten.    
16/01/2020 19/12/2019 GR Belasting op de privatieve inname van het openbaar domein in de vissers- en handelshaven, linkeroever.    
13/01/2020 19/12/2019 GR Aanvulling pleegkinderen reglement voordeelpas.    
06/01/2020 17/12/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement sandman inferno op 16 februari 2020.    
06/01/2020 17/12/2019 CBS

Tijdelijk verkeersreglement coastrace op 19 januari 2020.

   
20/12/2019 28/11/2019 GR Reglement advertenties website www.visit-nieuwpoort.be.    
13/12/2019 28/11/2019 GR Retributie op het gebruik en de ophaling van containers voor restafval.    
13/12/2019  28/11/2019 GR Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen.    
13/12/2019 28/11/2019 GR Belasting op aansluitingen.    
13/12/2019 28/11/2019 GR Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen.    
13/12/2019 28/11/2019 GR Belasting op de brandstofdistributieapparaten.    
13/12/2019 28/11/2019 GR Belasting op het behandelen van een omgevingsaanvraag.    
13/12/2019 28/11/2019 GR Belasting plaatsrechten voor boerenmarkten.    
13/12/2019 28/11/2019 GR Belasting plaatsrechten voor kermissen.    
13/12/2019 28/11/2019 GR Belasting havenrechten zeehaven voor schepen gelijk aan of groter dan 500 BT.    
13/12/2019 28/11/2019 GR Belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT en voor binnenvaartschepen.    
13/12/2019 28/11/2019 GR Belasting op de aanplakborden.    
13/12/2019 28/11/2019 GR Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting.    
13/12/2019 28/11/2019 GR Opcentiemen op de onroerende voorheffing AJ 2020.    
10/12/2019 26/11/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement wintermarkt gemeenteschool De Pagaaier 19 december 2019.    
27/11/2019 19/11/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Vrolijk Nieuwpoort 2019.    
27/11/2019 19/11/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Vrolijk Nieuwpoort Winterhut 2019.    
27/11/2019 19/11/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement verplaatsen wekelijkse vrijdagsmarkt in december 2019 en januari 2020 - aanvulling.    
27/11/2019 19/11/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement verplaatsen wekelijkse vrijdagsmarkt in december 2019 en januari 2020.    
21/11/2019 07/11/2019  GR  Belasting op leegstaande woningen en gebouwen    
21/11/2019 07/11/2019  GR  Reglement nachtwinkels, CBD Shops en private bureaus voor telecommunicatie    
21/11/2019 07/11/2019 GR Politieverordening inzake het privatief gebruik van het openbaar domein    
18/11/2019 05/11/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement opnames 'Beau Sejour 2' op maandag 25 november 2019    
18/11/2019 05/11/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Halloweenshopping op 30 oktober 2019    
18/11/2019 05/11/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement muzikale namiddag senioren op 19 november 2019    
18/11/2019 05/11/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Foodfront 2019    
18/11/2019 05/11/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement grootoudersfeest gemeenteschool de Pagaaier 15 november 2019    
28/10/2019 25/10/2019 Burgemeester Tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringendheid bij besluit van de Burgemeester voor wegenwerken in Nieuwpoort Bad tijdens de herfstvakantie    
28/10/2019 22/10/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Sinterklaasparade op 24 november 2019    
28/10/2019 22/10/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Nieuwpoort Trail op 10 november 2019    
28/10/2019 22/10/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Kunstprijs M.J. Moortgat-Keukelinck 2019 prijsuitreiking op 9 november 2019    
08/10/2019 04/10/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Wapenstilstand op 11 november 2019.    
08/10/2019 04/10/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Halloweentocht op 31 oktober 2019.    
08/10/2019 01/10/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Dag van de Garnaal op 12 oktober 2019.    
08/10/2019 01/10/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Slag van Ramskapelle op 26 oktober 2019.    
08/10/2019 01/10/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement indoor rommelmarkt vismijn op 26 oktober 2019.    
30/09/2019 17/09/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Griezelen in en rond de Kinderboerderij: Vind de heks in jezelf op 29 oktober 2019    
30/09/2019 17/09/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Oesterbeurs 2019    
30/09/2019 17/09/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Vrijdag Visdag 2019    
30/09/2019 17/09/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Belgian Boatshow Float 2019    
30/09/2019 17/09/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement schoolvoorstellingen City    
30/09/2019 17/09/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement evenementen City 2019-2020    
23/09/2019 10/09/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement gemeenteschool de Pagaaier.    
23/09/2019 10/09/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement fietstocht gemeenteschool de Pagaaier.    
23/09/2019 10/09/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement doortocht wielerwedstrijd Omloop van het Houtland op 25 september 2019.    
23/09/2019 10/09/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement laad- en loszone Albert I Laan n.a.v. werken in de Franslaan.    
23/09/2019 10/09/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Sint-Michielskermis 2019.    
12/09/2019 03/09/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement tentoonstelling Jumelage 2 2019.    
12/09/2019 03/09/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement CD&V BBQ op 22 september 2019.    
12/09/2019 03/09/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Cars en More Cars op 14 september 2019.    
30/08/2019 20/08/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Verenigingen Dag 14 september 2019    
30/08/2019 20/08/2019 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringendheid bij besluit van de burgemeester bezoek van de minister 21 augustus 2019    
30/08/2019 20/08/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Surf Safe 27 augustus 2019    
26/08/2019 13/08/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Storms Harbour 2019. Aanvulling.    
26/08/2019 13/08/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Aperotime 31 augustus 2019.    
26/08/2019 13/08/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Dag van Rmskapelle 11 augustus 2019 - uitbreiding.    
26/08/2019 13/08/2019 Burgemeester Tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringendheid bij besluit van de burgemeester bezoek minister op 21 augustus 2019.    
22/08/2019 25/07/2019 GR Gemeentelijke activeringsheffing op de onbebouwde bouwgronden en op de onbebouwde kavels AJ 2019 t.e.m. 2025    
21/08/2019 25/07/2019 GR Vaststelling jaarrekening stad 2018.    
21/08/2019 25/07/2019 RMW Vaststelling jaarrekening OCMW 2018.    
20/08/2019 13/08/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Sint-Bernardusfeesten 2019    
02/08/2019 23/07/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Vierdaagse van de IJzer 20 augustus 2019    
02/08/2019 23/07/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Storms Harbour 2019    
02/08/2019 23/07/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement rommelmarkt Sint-Joris 15 augustus 2019    
02/08/2019 23/07/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Lotto's Muziekshow 12 augustus 2019    
02/08/2019 16/07/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Dag van Ramskapelle 11 augustus 2019    
02/08/2019 16/07/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Fietsgordel 8 augustus 2019    
02/08/2019 16/07/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement plechtigheid Hulde aan Z.M. koning Albert I en de helden van de IJzer 4 augustus 2019    
02/08/2019 16/07/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement garnaalkruiersdemonstratie 4 augustus 2019    
02/08/2019 16/07/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Feest op de Dijk 31 juli 2019    
02/08/2019 16/07/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement kunstmarkt 20 juli 2019 - Aanvulling    
16/07/2019 27/06/2019  GR Algemene milieubelasting op bedrijven    
16/07/2019 27/06/2019 GR  Belasting op de aanplakborden     
16/07/2019 27/06/2019  GR  Belasting op de brandstofdistributieapparaten     
16/07/2019 27/06/2019  GR  Belasting op het te huur stellen van kamers     
16/07/2019 27/06/2019 GR Belasting op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven    
16/07/2019 02/07/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement avondmarkten 2019    
16/07/2019 02/07/2019  CBS  Tijdelijk verkeersreglement Triple concert 12 juli 2019     
16/07/2019 02/07/2019 CBS  Tijdelijk verkeersreglement rommelmarkt 3 augustus 2019     
16/07/2019 27/06/2019  GR  Politieverordening ter bestrijding van de verstoring van rust en orde door werken     
16/07/2019 27/06/2019 GR Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties - wijziging    
01/07/2019 25/06/2019 CBS  Tijdelijk verkeersreglement garnaalkruiersdemonstratie 20 juli 2019.    
01/07/2019 25/06/2019 CBS

 Tijdelijk verkeersreglement kunstmarkt 20 juli 2019.

   
01/07/2019 25/06/2019 CBS  Tijdelijk verkeersreglement kinderfuif gemeenteschool De Pagaaier 27 juni 2019.    
01/07/2019 25/06/2019 CBS  Tijdelijk verkeersreglement suitereceptie 5 juli 2019.    
01/07/2019 25/06/2019 CBS  Tijdelijk verkeersreglement rommelmarkt 14 juli 2019.    
01/07/2019 25/06/2019 CBS

 Tijdelijk verkeersreglement Halifax 28 juli 2019.

   
01/07/2019 25/06/2019 CBS  Tijdelijk verkeersreglement wekelijkse vrijdagsmarkt 5 juli 2019.    
01/07/2019 25/06/2019 CBS  Tijdelijk verkeersreglement wijkfeest Zeltestraat 20 juli 2019.    
25/06/2019 18/06/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement verplaatsen boerenmarkt 6 juli 2019    
25/06/2019 18/06/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Sint-Janskermis 2019    
25/06/2019 11/06/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement verplaatsen boerenmarkt 15 juni 2019    
25/06/2019 11/06/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Reuze Feest 2019    
18/06/2019 04/06/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement kermis criterium 1 juli 2019    
18/06/2019 04/06/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement receptie Promovis 7 juni 2019    
13/06/2019 05/06/2019 GR Bekendmaking straatnaam voor straat in nieuwe wijk gelegen langs de Hemmestraat.    
11/06/2019 28/05/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement rommelmarkt Ramskapelle 16 juni 2019.    
11/06/2019 28/05/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement trouw op 7 juni 2019.    
11/06/2019 21/05/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement schoolfeest Sint-Joris 25 mei 2019.    
11/06/2019 21/05/2019 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringendheid bij besluit van de burgemeester week van de zee op 4 mei 2019.    
11/06/2019 21/05/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement schoolfeest Stella Maris 25 mei 2019.    
11/06/2019 21/05/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement zegening van de zee 30 mei 2019.    

11/06/2019

21/05/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement visserijfeesten en vissershulde 2019.    
11/06/2019 21/05/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement levensloop op school op vrijdag 24 mei 2019.    
16/05/2019 07/05/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement voetbaltornooi en petanquewedstrijd mei 2019    
14/05/2019 25/4/2019 GR Belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter    
 7/05/2019 25/04/2019 GR Herziening algemeen reglement op de adviesraden.    
 6/05/2019 23/04/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement plechtigheid V-dag op 8 mei 2019.    
23/04/2019 09/04/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Nieuwpoort drivers day 2019    
11/04/2019 02/04/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement toeristisch treintje 2019 wijziging    
11/04/2019 02/04/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement verkiezingen op 26 mei 2019    
11/04/2019 27/03/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement paella avond op 25 april 2019    
11/04/2019 27/03/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement rommelmarkt vismijn op 6 april 2019    
11/04/2019 27/03/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement ezelstoet op 31 maart 2019    
11/04/2019 27/03/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Gent-Wevelgem op 31 maart 2019    
11/04/2019 12/03/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement paasfeest op 3 april 2019    
11/04/2019 12/03/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement zwerfvuilactie 23 maart 2019    
04/04/2019 24/01/2019  GR  Budget 2019     
2/04/2019  28/03/2019  GR Huishoudelijk reglement Gemeenteraad    
25/03/2019  28/02/2019 GR Retributie betreffende kopiedienst voor verenigingen    
19/03/2019 28/02/2019 GR Reglement op het gebruik van viskisten in de vismijn door de kopers - wijziging    
19/03/2019 24/01/2019 GR Belasting op ontgravingen    
05/03/2019 26/02/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Driedaagse Brugge De Panne 28 maart 2019    
05/03/2019 26/02/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement toeristisch treintje 2019    
05/03/2019 26/02/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement familiedag op de kinderboerderij op zondag 14 april 2019    
05/03/2019 04/12/2018 CBS Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Zone 30 Nieuwpoort - Bad    
05/03/2019 04/12/2018 CBS Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement.Lombardsijdestraat    
18/02/2019 12/02/2019 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringendheid bij besluit van de burgemeester mountainbiketocht op 9 februari 2019. aanvulling    
18/02/2019 05/02/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement radio 2 plage preferee 2019    
18/02/2019 05/02/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement mobiel speelplein Jan Turpinplein op 5 juni 2019    
18/02/2019 05/02/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement mobiel speelplein Leistraat op 29 mei 2019    
18/02/2019 05/02/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement mobiel speelplein Sint-Jorisplein 15 mei 2019    
18/02/2019 05/02/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Nieuwpoort Week 2019    
18/02/2019 05/02/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement evenementen City 2019    
18/02/2019 05/02/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement petanquewedstrijd op 5 mei 2019    
18/02/2019 04/02/2019 Burgemeester Tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringendheid bij besluit van de burgemeester mountainbiketocht op 9 februari 2019.aanvulling    
05/02/2019 29/01/2019 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringendheid bij besluit van de burgemeester ter hoogte van de Floreal op 26 januari 2019    
05/02/2019 29/01/2019 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringendheid bij besluit van de burgemeester ter hoogte van de City op 24 januari 2019    
05/02/2019 22/01/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement personeelsreceptie OCMW Nieuwpoort op 25 januari 2019    
21/01/2019 15/01/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Sandman Inferno op 10 februari 2019    
21/01/2019 08/01/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Coastrace op 24 februari 2019    
21/01/2019 08/01/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement Nieuwjaarscorrida op 12 januari 2019    
21/01/2019 08/01/2019 CBS Tijdelijk verkeersreglement mountainbiketocht op 9 februari 2019    
21/01/2019 20/12/2018 GR Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren (GAS4). Hervaststelling    
21/01/2019 20/12/2018 GR Politieverordening op de honden    
21/01/2019 20/12/2018 GR Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting, aanslagjaar 2019    
21/01/2019 20/12/2018 GR Vaststelling opcentiemen op de onroerende voorheffing, aanslagjaar 2019    
21/01/2019 20/12/2018 GR Vaststelling gemeentelijke saneringsbijdrage en - vergoeding, dienstjaar 2019    
21/01/2019 29/11/2018 GR Belasting havenrechten zeehaven voor schepen gelijk aan of groter dan 500BT - 2019    
21/01/2019 29/11/2018 GR Belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter - 2019    
21/01/2019 29/11/2018 GR Belasting op de ontgravingen - 2019    
21/01/2019 29/11/2018 GR Belasting op het innemen van de openbare weg bij bouwwerkzaamheden - 2019    
21/01/2019 29/11/2018 GR Belasting op het plaatsen van boten, scheepsgerief, goederen, afvalkisten en keten op het openbaar domein van de vissers - en handelshaven - 2019    
21/01/2019 29/11/2018 GR Belasting op het plaatsen van strandcabines - 2019    
21/01/2019 29/11/2018 GR Belasting plaatsrechten boerenmarkt - 2019    
21/01/2019 29/11/2018 GR

Belasting plaatsrechten kermissen - 2019

   
21/01/2019 29/11/2018 GR Belasting plaatsrechten markten - 2019    
21/01/2019 29/11/2018 GR Retributie gebruik en ophaling containers voor huishoudelijk of gelijkgesteld afval - 2019    
21/01/2019 29/11/2018 GR Retributie huisvuilzakken, PMD zakken, hondenpoepzakjes en speciale plastiekzakken - 2019    
21/01/2019 29/11/2018 GR Retributie op het begraven van personen - 2019    
21/01/2019 29/11/2018 GR Retributie voor uitvoeren van werken voor rekening van derden - 2019
11/01/2019 18/12/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Nieuwjaaarsconcerten 2019
11/01/2019 18/12/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement winterwandeling - wintermarkt de Pagaaier op donderdag 20 december 2018
04/01/2019 11/12/2018 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement plaatsen kerstbomen Vrolijk Nieuwpoort
04/01/2019 11/12/2018 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement filmopnames
04/01/2019 11/12/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement verplaatsen parkeerplaats voor personen met een beperking
04/01/2019 11/12/2018 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement Vrolijk Nieuwpoort
04/01/2019 11/12/2018 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement verplaatsen wekelijkse vrijdagsmarkt 2018 - 2019 nav Vrolijk Nieuwpoort
04/01/2019 04/12/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement site Marelec en site Westfront op 14 december 2018
04/01/2019 13/11/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement foodfront op 25 november 2018
04/01/2019 13/11/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement bingo avonden in café de Kaai
04/01/2019 13/11/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement bevelsoverdracht provinciecommandant op 14 december 2018
04/01/2019 23/10/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement dag van de jeugdbeweging op 19 oktober 2018
04/01/2019 23/10/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement plechtigheid op 11 november 2018
04/01/2019 02/10/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement muzikale namiddag senioren op 6 november 2018
04/01/2019 02/10/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement eindejaarsfeest senioren op 28 december 2018
04/01/2019 02/10/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Halloweentocht op 31 oktober 2018
04/01/2019 02/10/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement herdenking Slag van Ramskapelle op 27 oktober 2018
14/12/2018   14/12/2018 ALG DIR Berekening zetelverdeling Bijzonder Comité Sociale Dienst.
04/10/2018 25/09/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Sint-Michielskermis september
04/10/2018 25/09/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement gemeenteschool de Pagaaier
04/10/2018 18/09/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement indoor rommelmarkt 3 november 2018
04/10/2018 18/09/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement personeelsfeest The Outsider coast op 22 september 2018
01/10/2018 11/09/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Ceciliafeest KKFN op 24 november 2018
01/10/2018 11/09/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Nieuwpoort internationale boatshow 2018
01/10/2018 11/09/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Belle epoque op 15 en 16 september 2018 aanvulling
01/10/2018 04/09/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement kinderfuif gemeenterschool de Pagaaier 21 juni 2019
01/10/2018 04/09/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement grootoudersfeest gemeenteschool de Pagaaier 16 november 2018
01/10/2018 04/09/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Oesterbeurs 2018
01/10/2018 04/09/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement kermis criterium op dinsdag 2 oktober 2018
01/10/2018 04/09/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Peter en meter bijeenkomst westtoer op 23 september 2018
01/10/2018 04/09/2018 CBS Tijdelijk verkeerseglement Belle Epoque op 15 en 16 september 2018
01/10/2018 04/09/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement bevrijdingsfeest op 8 en 9 september 2018
01/10/2018 04/09/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement optreden Astra op 1 september 2018
01/10/2018 04/09/2018 CBS Bekrachtiging verkeersreglement Lotto Belgium Tour proloog op 4 september 2018
01/10/2018 04/09/2018 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement Great war remembrance race op 24 augustus 2018
01/10/2018 04/09/2018 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement bezoek Senegalese ambassadeur
01/10/2018 04/09/2018 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement Great war remembrance race all star classic op 23 augustus 2018
01/10/2018 04/09/2018 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement Paul Michiels op 11 augustus 2018
03/09/2018 27/08/2018 Burgemeester Tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringendheid bij besluit van de Burgemeester 'Lotto Belgium tour op 4 september 2018'
03/09/2018 21/08/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement halve marathon op 9 september 2018
28/08/2018 14/08/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement verkiezingen op 14 oktober 2018
28/08/2018 14/08/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Gezellig samenzijn op 6 oktober 2018
28/08/2018 14/08/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Great War Remembrance Race - All star classic 23 augustus 2018
28/08/2018 14/08/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Storms 'Harbour 2018 aanvulling
28/08/2018 14/08/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Sint-Bernardusfeesten 2018
28/08/2018 14/08/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Great War Remembrance Race 24 augustus 2018
27/08/2018 21/06/2018 GR Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening houdende bepaling van de maximum netto handelsoppervlakte van kleinhandelsbedrijven

20/08/2018

14/08/2018 Burgemeester Tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringendheid bij besluit van de Burgemeester bezoek Senegaleese Ambasadeur
20/08/2018 14/08/2018 Burgemeester Tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringendheid bij besluit van de Burgemeester Great War Remembrance all star classic op 23 augustus 2018
20/08/2018 07/08/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Federal Truck op 20 augustus 2018
20/08/2018 07/08/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Surf safe op 9 augustus 2018
20/08/2018 07/08/2018 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement actie De Lijn
20/08/2018 07/08/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement circuit 50 + PFV en Noordzee gouwtornooi petanque 2 augustus en 5 augustus 2018
20/08/2018 07/08/2018 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement Halifax op 28 juli 2018
20/08/2018 07/08/2018 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement Garnaalkruiersdemonstraties op 29 juli 2018
20/08/2018 07/08/2018 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement Panic Fear of Standing Still op 10 augustus 2018
20/08/2018 07/08/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Garnaalkruiersdemonstraties op 12 augustus 2018
20/08/2018 07/08/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Storms Harbour 2018
20/08/2018 07/08/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement kunstmarkt 18 augustus 2018
20/08/2018 07/08/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement concert te water
20/08/2018 07/08/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement vier daagse van de IJzer op dinsdag 21 augustus 2018
20/08/2018 07/08/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement frontaal 2018
06/08/2018 26/07/2018 GR Politieverodening houdende verbod tot het beklimmen, beschadigen, bekrassen en besmeuren van kunstwerken en monumenten
06/08/2018 26/07/2018 GR Politieverordening inzake het verbod op het plaatsen van verkiezingsborden
01/08/2018 24/07/2018 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement Lotto Muziekshow
01/08/2018 24/07/2018 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement Klinkt
01/08/2018 24/07/2018 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement opening Fabreplein
01/08/2018 24/07/2018 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement opening Marktstraat
01/08/2018 24/07/2018 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement WK 2018 kwart finale en halve finale
01/08/2018 24/07/2018 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement WK 2018 achtste finale
01/08/2018 24/07/2018 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement shopping handelaars ontbijtfeest Marktstraat
01/08/2018 24/07/2018 CBS Bekrachtiging besluit van de Burgemeester sluiting logiesverstrekkend verblijf White Residence
01/08/2018 24/07/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement rommelmarkt Sint - Joris op 15 augustus 2018
01/08/2018 24/07/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement ravotdag op 14 augustus 2018
01/08/2018 24/07/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Dag van Ramskapelle 12 augustus 2018
01/08/2018 24/07/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Paul Michiels op 11 augustus 2018
01/08/2018 24/07/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement 14de Nieuwpoortse Gordel op donderdag 09 augustus 2018
01/08/2018 24/07/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Feest op de Dijk op 25 juli 2018 en 8 augustus 2018
01/08/2018 24/07/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Fiesta Europa
01/08/2018 24/07/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Lotto's muziekshow op 2 augustus 2018
01/08/2018 24/07/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement België eigenzinnig fenomenaal op 1 en 2 augustus 2018
01/08/2018 24/07/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement gonewest op 28 juli 2018
01/08/2018 17/07/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement zondag 5 augustus 2018 plechtigheid 'hulde aan zm Koning Albert I en de helden van de IJzer'
01/08/2018 17/07/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement rommelmarkt monobloc coupe gorge op zaterdag 4 augustus 2018
01/08/2018 17/07/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement BBQ CD&V op zondag 29 juli 2018
01/08/2018 17/07/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Halifax op 28 juli 2018
01/08/2018 17/07/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement straatfeest Visserspad op zaterdag 28 juli 2018
20/07/2018 20/07/2018 Burgemeester Besluit van de Burgemeesster addendum besluit van de Burgemeester dd. 18 juli 2018
18/07/2018 10/07/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Barza Live Paul Severs op 21 juli 2018
18//07/2018 18/07/2018 Burgemeester Besluit van de Burgemeester sluiting White Residence

12/07/2018

03/07/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement avondmarkten 2018
12/07/2018 03/07/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement WK juni 2018
12/07/2018 03/07/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement filmopnames 'Callboys seizoen 2'
12/07/2018 03/07/2018 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement historische evocatie Jeanne Panne 2018
12/07/2018 03/07/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Lekker Zomeren 2018
12/07/2018 03/07/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement verplaatsen boerenmarkt op 14 juli 2018
12/07/2018 03/07/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement concert Royale Band of the Belgian Navy
12/07/2018 03/07/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement rommelmarkt stadscentrum op zondag 15 juli 2018
04/07/2018 12/06/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement landbouwfeesten op 1 juli 2018
04/07/2018 12/06/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement bloementapijt
04/07/2018 05/06/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement verplaatsen boerenmarkt op 23 juni 2018
04/07/2018 05/06/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Sint-Janskermis juni 2018
04/07/2018 05/06/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Radio 2 Préférée van 4 tot 6 juli 2018
04/07/2018 05/06/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement benefiettocht op 17 juni 2018
04/07/2018 05/06/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement opening start Belgische Kustreddingsdienst op 15 juni 2018
04/07/2018 05/06/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement kermis criterium op dinsdag 26 juni 2018
04/07/2018 22/05/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Nieuwpoort Drivers Day
04/07/2018 22/05/2018 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement Zeewijding op 10 mei 2018
04/07/2018 15/05/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement opnames RTL TVI op dinsdag 22 mei 2018
04/07/2018 15/05/2018 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement optreden Felix en Fauve Vermeirsch op 13 mei 2018

04/07/2018

15/05/2018 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement begrafenis de heer Pelgrim Werther op 5 mei 2018  
04/07/2018 15/05/2018 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement verplaatsen boerenmarkt op 5 mei 2018  
04/07/2018 08/05/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Gemeenteschool De Pagaaier  
04/07/2018 02/05/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement picknick in het park op zondag 27 mei 2018  
04/07/2018 02/05/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement actie levensloop op vrijdag 4 mei 2018  
04/07/2018 02/05/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Rommelmarkt Ramskapelle op zondag 10 juni 2018
04/07/2018 17/04/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Visserijfeesten op 19 en 20 mei 2018 en Vissershulde op 21 mei 2018
04/07/2018 17/04/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Lokale Helden op 27 april 2018
04/07/2018 17/04/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement mobiele speelpleinen mei 2018
04/07/2018 17/04/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement lezing hoog sensitiviteit op 12 mei 2018
04/07/2018 17/04/2018 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement opening Beaufort op 27 maart 2018
04/07/2018 17/04/2018 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement cars en more cars op 15 april 2018
02/07/2018 21/06/2018 GR Retributie op analoog ingediende omgevingsvergunningen
18/05/2018 26/04/2018 GR Politieverordening inzake het privatief gebruik van het openbaar domein
11/04/2018 22/03/2018 GR Belasting op de tweede verblijven
30/03/2018 20/03/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement militaire oefening op 29 maart 2018
30/03/2018 20/03/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Indoor Rommelmarkt op 31 maart 2018
30/03/2018 20/03/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement buitenspeeldag op 18 april 2018
30/03/2018 20/03/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement paella-avond MS Liga op 19 april 2018
30/03/2018 20/03/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement opendeurdag kinderboerderij en 17de plantgoedmarkt op 29 april 2018
30/03/2018 13/03/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement paasfeest op 28 maart 2018
30/03/2018 13/03/2018 CBS

Tijdelijk verkeersreglement opening beaufort op 27 maart 2018

30/03/2018 13/03/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Peter Paasei op 24 maart 2018
30/03/2018 13/03/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Eneco Clean Beach op 25 maart 2018
07/03/2018 27/02/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Gent-Wevelweg op 25 maart 2018
07/03/2018 27/02/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Ezelstoet op 11 maart 2018
07/03/2018 21/12/2017 GR Goedkeuring politieverordening ter bestrijding van de verstoring van rust en orde door werken
06/03/2018 22/02/2018 GR Contantbelasting op het inzamelen van afval in het recyclagepark
05/03/2018 22/02/2018 GR Aanvulling reglement voordeelpas 2018
20/02/2018 13/02/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Handzame Classic en Handzame Challenge op 16 maart 2018
20/02/2018 13/02/2018 CBS Tijdelijk verkeersreglement Dwars door West-Vlaanderen op 4 maart 2018
01/02/2018 21/12/2017 GR Vaststelling gemeentelijke saneringsbijdrage en - vergoeding, aanslagjaar 2018
01/02/2018 21/12/2017 GR Vaststelling opcentiemen op de onroerende voorheffing, aanslagjaar 2018
01/02/2018 21/12/2017 GR Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting, aanslagjaar 2018
26/01/2018 28/09/2017 GR Gecoördineerde politieverordening met betrekking tot strand en duinen
19/01/2018 21/12/2017 GR Reglement Parkeer Plus Zorg
19/01/2018 21/12/2017 GR Aanpassing reglement voordeelpas 2018
09/01/2018 26/10/2017 GR Retributie op het gebruik van de vissorteermachine op de Nieuwpoortse Visveiling
08/01/2018 21/11/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement Vrolijk Nieuwpoort 2017 - 2018
08/01/2018 21/11/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement verplaatsen boerenmarkt naar aanleiding van Vrolijk Nieuwpoort 2017 - 2018
08/01/2018 21/11/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement verplaatsen wekelijkse vrijdagsmarkt naar aanleiding van Vrolijk Nieuwpoort 2017 - 2018
08//1/2018 21/11/2017 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement extra laad- en loszone naar aanleiding van de werken in de Franslaan vanaf 23 oktober 2017 tem 30 juni 2018
08/01/2018 14/11/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement BK strandrace op 27 januari 2018
08/01/2018 14/11/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement nieuwjaarscorrida op 13 januari 2018
08/01/2018 07/11/2017 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement plechtigheid 11 november 2017
08/01/2018 07/11/2017 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement halloween tocht 31 oktober 2017
08/01/2018 26/10/2017 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement instandhoudingswerken politiecommissariaat
08/01/2018 26/10/2017 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement Nieuwpoort international boatshow op 20, 21 en 22 oktober 2017
08/01/2018 26/10/2017 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement indoor rommelmarkt op 28 oktober 2017
08/01/2018 26/10/2017 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement oesterbeurs op 20, 21 en 22 oktober 2017
08/01/2018 26/10/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement nieuwjaarsconcerten op 3, 5 en 6 januari 2018
08/01/2018 26/10/2017 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement federatiedag reuzen in Vlaanderen op 7 oktober 2017
08/01/2018 26/10/2017 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement plechtigheid Westfront op 28 september 2017
08/01/2018 03/10/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement dag van de jeugdbeweging op 20 oktober 2017
08/01/2018 03/10/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement verkoop streekproducten van Durbuy op 6 en 7 oktober 2017
08/01/2018 26/09/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement zone met beperkte parkeertijd parking tussen Arsenaalstraat en Schipstraat - wijziging
08/01/2018 19/09/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement City 2017 - 2018
08/01/2018 19/09/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement Eurometropool 30 september 2017
08/01/2018 12/09/2017 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement In Flandersfield marathon en halve marathon op 10 september 2017
08/01/2018 12/09/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement Belle Epoque op 15, 16 en 17 september 2017
08/01/2018 12/09/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement Sint Michiels kermis september 2017
08/01/2018 12/09/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement Nieuwpoort verenigt op 23 september 2017
08/01/2018 12/09/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement rondrit West-Vlaanderen op 23 september 2017
08/01/2018 12/09/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement K9 Aditi trainingsday 24 september 2017
08/01/2018 05/09/2017 CBS Gecoördineerde politieverordening met betrekking tot strand en duinen
08/01/2018 29/08/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement oldtimersclub static show op 10 september 2017 - aanvulling
08/01/2018 22/08/2017 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement Boulev'Art op 12 augustus 2017 - aanvulling
08/01/2018 22/08/2017 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement garnaalkruierdemonstratie op 29 juli en op 12 augustus 2017
08/01/2018 22/08/2017 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement Eigenzinning Fenomenaal op 3 en 4 augustus 2017
08/01/2018 22/08/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement Lotto Belgium Tour op 5 september 2017
08/01/2018 22/08/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement optreden The Jake Levinson Band op 26 augustus 2017
08/01/2018 22/08/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement zone met beperkte parkeertijd parking tussen Arsenaalstraat en Schipstraat
08/01/2018 22/08/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement In Flanders Fields marathon en halve marathon op 10 september 2017
08/01/2018  22/08/2017  CBS  Tijdelijk verkeersreglement oldimersclub static show op 10 september 2017
08/01/2018 22/08/2017 CBS  Tijdelijk verkeersreglement Frontaal op 25 augustus 2017
08/01/2018 22/08/2017  CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement static show oldtimers op 20 augustus 2017
08/01/2018 01/08/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement Boulev'Art straattheaterfestival 12 augustus 2017
08/01/2018 01/08/2017 CBS  Tijdelijk verkeersreglement Dag van Ramskapelle 13 augustus 2017
08/01/2018 01/08/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement Sint Bernardusfeesten 25, 26 en 27 augustus 2017
08/01/2018 01/08/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement Storms' Harbour 11 tem 22 augustus 2017
08/01/2018 25/07/2017 CBS Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement, aanvulling Albert I Laan
08/01/2018 25/07/2017 CBS Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement, aanvulling Lombardsijdestraat
08/01/2018 25/07/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement rommelmarkt Sint-Joris op 15 augustus 2017
08/01/2018 25/07/2017 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement BBQ CD&V op 23 juli 2017
08/01/2018 25/07/2017 CBS Tijdelijk verkeerrsreglement lekker zomeren op 12 augustus 2017
27/07/2017 18/07/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement toeristisch treintje juli - augustus 2017
27/07/2017 18/07/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement Nieuwpoort swingt op vrijdag 21 juli 2017
27/07/2017 18/07/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement 13de Nieuwpoortse gordel op donderdag 10 augustus 2017
27/07/2017 18/07/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement plechtigheid Hulde aan zm Koning Albert I en de helden van de IJzer op zondag 6 augustus 2017
27/07/2017 18/07/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement rommelmakrt Monobloc Coupe Gorge op zaterdag 5 augustus 2017
27/07/2017 18/07/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement muziekconcert op zondag 6 augustus 2017
27/07/2017 18/07/2017 CBS Tijdelik verkeersreglement feest op de dijk op 26 juli 2017 en 9 augustus 2017
27/07/2017 18/07/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement zomerse muziekshow op 20 juli 2017 en 17 augustus 2017
27/07/2017 18/07/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement straatfeest Visserspad op zaterdag 29 juli 2017
13/07/2017 04/07/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement Halifax op 28 juli 2017
13/07/2017 04/07/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement Frontzate op zijn zondags 23 juli 2017
13/07/2017 04/07/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement avondmarkten 2017
13/07/2017 04/07/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement rommelmarkt stadscentrum op zondag 16 juli 2017
13/07/2017 04/07/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement midsummer musicalfestival 21 juli tot en met 23 juli 2017
13/07/2017 04/07/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement kunstmarkt 22 juli 2017
13/07/2017 04/07/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement WK laser 2017
13/07/2017 04/07/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement pendioensfeest Marie-Geraldine Broodcorens op zondag 30 juli 2017
28/06/2017 20/06/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement Nieuwpoortweek 2017
28/06/2017 20/06/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement Landbouwfeesten op zondag 2 juli 2017
28/06/2017 20/06/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement Plage Préferée Radio 2 van 5 juli 2017 tot en met 7 juli 2017
16/06/2017 06/06/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement wielerwedstrijd op 27 juni 2017
16/06/2017 13/06/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement kinderfuif de Pagaaier op vrijdag 23 juni 2017
16/06/2017 13/06/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement straatfeest op zondag 18 juni 2017
16/06/2017 13/06/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement toer in de moeren van 20 juni tot 23 juni 2017
16/06/2017 13/06/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement surfcouf op dinsdag 20 juni 2017
08/06/2017 30/05/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement verjaardagsfeest Luc David op 8 juli 2017
08/06/2017 30/05/2017 CBS Tijdleijk verkeersreglement rommelmarkt Ramskapelle op 18 juni 2017
08/06/2017 18/05/2017  GR  Borgstelling bij bouwwerken - nieuwe wijziging 
08/06/2017 18/05/2017  GR  Belasting op de aanvragen om een omgevingsvergunning 
08/06/2017 18/05/2017  GR  Retributie terugvorderen van kosten van openbare onderzoeken - nieuwe wijziging 
08/06/2017 18/05/2017  GR  Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen - nieuwe wijziging 
08/06/2017 18/05/2017  GR  Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen - nieuwe wijziging 
08/06/2017 18/05/2017  GR  Belasting op aansluitingen - nieuwe wijziging 
08/06/2017 18/05/2017 GR Belasting op het verstrekken van omgevingsplichtige inlichtingen
02/05/2017 25/04/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement actie levensloop op vrijdag 5 mei 2017
02/05/2017 18/04/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement visserijfeesten op 3 en 4 juni 2017 en vissershulde op 5 juni 2017
02/05/2017 18/04/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement picknick in het park op 28 mei 2017
24/04/2017 03/04/2017 CBS Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement verboden stil te staan en te parkeren in de Emiel Coppietersstraat vanaf kruispunt Onze Lieve Vrouwstraat tot Emiel Coppietersstraat 120
18/4/2017 30/3/2017 GR Reglement uitlenen strandrolstoel
23/03/2017 14/03/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement mobiele speelpleinen mei 2017
23/03/2017 14/03/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement Lokale Helden Nieuwpoort op vrijdag 28 april 2017
10/03/2017 28/02/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement verplaatsen parkeerplaats voor personen met een beperking van 18 april 2017 tem 19 mei 2017
10/03/2017 28/02/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement Handzame challenge en clasic op 17 maart 2017
10/03/2017 28/02/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement indoor rommelmarkt op 25 maart 2017
10/03/2017 28/02/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement ezelstoet op 26 maart 2017
10/03/2017 28/02/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement 3 daagse van De Panne op 30 maart 2017
09/03/2017 18/08/2016  GR Plaatsrechten kermissen wijziging
01/03/2017 14/02/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement uitreiking medailles reuzengilde op 15 april 2017
01/03/2017 14/02/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement hoger op Woumen op 16 april 2017
01/03/2017 14/02/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement familie op de kinderboerderij op 9 april 2017
01/03/2017 14/02/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement opruimactie op 18 maart 2017
01/03/2017 21/02/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement Coastrace Middelkerke 19 maart 2017
28/02/2017 22/12/2016 GR Algemeen reglement op de gemeentelijke parkeerkaarten en de retributies met betrekking tot het parkeren op de openbare weg.
28/02/2017 07/02/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement eerste steenlegging Claerenhof op donderdag 16 februari 2017
09/02/2017 31/01/2017 CBS Tijdelijk verkeersreglement dwars door West-Vlaanderen 5 maart 2017
23/01/2017 22/12/2016 GR Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
23/01/2017 22/12/2016  GR Vaststelling gemeentelijke saneringsbijdrage en - vergoeding aanslagjaar 2017
23/01/2017 22/12/2016 GR Vaststelling opcentiemen op de onroerende voorheffing, aanslagjaar 2017
23/01/2017 22/12/2016 GR Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting, aanslagjaar 2017
13/1/2017 22/12/2016 GR Aanpassing reglement voordeelpas 2017
22/12/2016 13/12/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement eindejaarsfeesten aan zee
22/12/2016 13/12/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement Vrolijk Nieuwpoort - aanvulling

15/12/2016

24/11/2016 GR Aanpassing prijs elektronische identiteitskaarten

7/12/2016

29/11/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement Vrolijk Nieuwpoort
7/12/2016 24/11/2016 GR Politieverordening en reglement betreffende de inschrijving- en exploitatievoorwaarden van het evenement Vrolijk Nieuwpoort
7/12/2016 24/11/2016 GR Politieverordening op het aanbieden en inzamelen van afvalstoffen
7/12/2016 24/11/2016 GR Politieverordening inzake stilstaan en parkeren
29/11/2016 22/11/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement verplaatsen boerenmarkt december 2016 - januari 2017
28/11/2016 22/11/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement verplaatsen vrijdagsmarkt december 2016 - januari 2017
25/10/2016 29/09/2016 GR Rechtspositieregeling stad Nieuwpoort (gecoördineerde versie)
03/10/2016 18/08/2016 GR Belasting plaatsrechten boerenmarkt
13/09/2016 23/06/2016 GR Rechtspositieregeling stad Nieuwpoort (gecoördineerde versie)
13/09/2016 23/06/2016 GR Deontologische code stad Nieuwpoort
23/08/2016 09/08/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement kidsdag tennis op zaterdag 17 september 2016
05/08/2016 02/08/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement Sint Bernardusfeesten op 26, 27 en 28 augustus 2016
05/08/2016 02/08/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement 12de fietsgordel van Nieuwpoort op 11 augustus 2016
05/08/2016 02/08/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement Dag van Ramskapelle op 14 augustus 2016
27/07/2016 19/07/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement zondag 7 augustus 2016 plechtigheid "Hulde aan z/m Koning Albert I en de helden van de Ijzer
27/07/2016 19/07/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement rommelmarkt op 6 augustus 2016
20/07/2016 23/06/2016 GR Wijziging rechtspositieregeling
12/07/2016 23/06/2016 GR Kermisreglement
01/07/2016 23/06/2016 GR Politieverordening inzake het privatief gebruik van het openbaar domein
01/07/2016 28/06/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement Herdenking crash Halifax op 28 juli 2016
01/07/2016 28/06/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement Avondmarkten binnenstad 2016
28/06/2016 14/06/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement Nacht van Storms Harbour op 19 augustus 2016
28/06/2016 14/06/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement Reuzenstoet op 10 juli 2016
28/06/2016 14/06/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement Wielerwedstrijd op 28 juni 2016
24/06/2016 23/06/2016 GR Gemeentelijk reglement inzake de ambulante handel georganiseerd op rondtrekkende wijze
01/06/2016 24/05/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement Rommelmarkt St Joris op 15 augustus 2016
01/06/2016 24/05/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement St Jans kermis van 24 tot en met 28 juni 2016
30/05/2016 17/05/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement EK 2016 op 13, 18 en 22 juni 2016
30/05/2016 17/05/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement Rising stars tennis tour van 9 juni 2016 tot en met 6 juli 2016
30/05/2016 17/05/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement Fiesta Europa van 5 tot en met 7 augustus 2016
12/05/2016 26/04/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement picknick in het park op 22 mei 2016
12/05/2016 03/05/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement skatecontest op 21 mei 2016
12/05/2016 03/05/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement actie levensloop op 13 mei 2016
04/05/2016 19/04/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement kunstmarkt 16 juli 2016
04/05/2016 19/04/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement kunstmarkt 13 augustus 2016
04/05/2016 12/04/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement Nieuwpoortweek 2016
04/05/2016 12/04/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement visserijfeesten 14 en 15 mei 2016 en vissershulde op 16 mei 2016
04/05/2016 19/04/2016 CBS Tijdelijk verkeersreglement feest in het park op 2 en 3 juli 2016
14/03/2016 25/02/2016 GR Retributie voor ophaling grof huisvuil en GF(T)containers - wijziging
08/03/2016 25/02/2016 GR subsidie_aan_nieuwpoortse_erkende_sportclubs_als_tussenkomst_in_de_factuur_van_externe_sportzaal.pdf
04/03/2016 25/02/2016 GR Reglement Voordeelpas Jeugd - Cultuur - Sport: aanpassing
04/03/2016 25/02/2016 GR Reglement financiële tussenkomst scholen opvoedingsondersteuning
04/03/2016 25/02/2016 GR Subsidiereglement advisering stedelijke adviesraad personen met een handicap
01/02/2016 14/01/2016 Zoneraad Retributiereglement Brandweer 01/02/2016 - HV Westhoek
20/01/2016 28/12/2015 GR politieverordening aanbieden van afvalstoffen wijziging
18/01/2016 28/12/2015  GR  Retributie gebruik en ophaling containers voor huishoudelijk of gelijkgesteld afval - wijziging 
18/01/2016 28/12/2015  GR  Belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT en voor binnenvaartschepen - hervaststelling 
18/01/2016 28/12/2015  GR  Vaststelling gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding aanslagjaar 2016 
18/01/2016 28/12/2015  GR  Vaststelling opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaar 2016 
18/01/2016 28/12/2015 GR  Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting aanslagjaar 2016
17/11/2015 29/10/2015 GR Aanpassing prijs elektr.id.kaart Belgen en vreemdelingen
06/10/2015 24/09/2015 GR Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen - wijziging
06/10/2015 24/09/2015 GR Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen - wijziging
06/10/2015 24/09/2015 GR Belasting op het tot stand brengen van aansluitingen - wijziging
06/10/2015 24/09/2015 GR Belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen, enz. op het openbaar domein - wijziging
15/09/2015 27/08/2015 GR  Belasting op het verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen - wijziging 
15/09/2015 27/08/2015  GR  Retributie betalende items op de website - wijziging 
15/09/2015 27/08/2015  GR  Retributie op de door de brandweer verrichte opdrachten van brandpreventie - opheffing 
15/09/2015 27/08/2015  GR  Retributie op het gebruik van de compressor brandweer - opheffing 
15/09/2015 27/08/2015  GR  Retributie verhalen kosten vervoer ziekenwagen dienst 100 - opheffing 
15/09/2015 27/08/2015 GR Retributie voor uitvoeren werken voor rekening van derden - opheffing
04/09/2015 27/08/2015 GR Subsidiereglement voor het afkoppelen van hemelwater en afvalwater op privaat domein
02/07/2015 25/06/2015 GR Politieverordening ter bestrijding van de verstoring van rust en orde door werken.
08/06/2015 28/05/2015 GR Financiële tegemoetkoming Buzzy Pazz
08/06/2015 28/05/2015 GR Intrekken reglement tussenkomst De Lijn
27/05/2015 30/04/2015 GR Verkoopprijs compostvaten, compostbakken en wormenbakken
21/05/2015 26/03/2015 GR Geboortepakketten kinderarmoedebestrijding
20/05/2015 10/03/2015 CBS Tijdelijk verkeersreglement plantgoedmarkt 19 april 2015
02/04/2015 26/03/2015 GR Retributie inzet erkende gidsen
12/02/2015 27/01/2015 CBS Tijdelijk verkeersreglement 3 Daagse van West-Vlaanderen op 8 maart 2015
12/02/2015 03/02/2015 CBS Tijdelijk verkeersreglement nacht van de Bon Vivants op 2 maart 2015
12/02/2015 03/02/2015 CBS Tijdelijk verkeersreglement Glamentine 14 februari 2015
09/02/2015 29/01/2015 GR Definitie dagelijks bestuur
05/02/2015 29/01/2015 GR Aanpassing prijs elektr.id.kaart voor Belgen en vreemdelingen
15/01/2015 29/12/2014 GR Vaststelling opcentiemen op de onroerende voorheffing, aanslagjaar 2015
15/01/2015 29/12/2014 GR Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting, aanslagjaar 2015
15/01/2015 29/12/2014 GR Vaststelling gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding, aanslagjaar 2015
15/01/2015 29/12/2014 GR Belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen, enz... op het openbaar domein
15/12/2014 27/11/2014 GR Inning van geringe dagontvangsten door personeelsleden - vaststelling van de voorwaarden.
15/12/2014 25/11/2014 CBS Tijdelijk verkeersreglement ijs in de stad van 19 december 2014 tem 3 januari 2015
15/12/2014 25/11/2014 CBS Tijdelijk verkeersreglement eindejaarsfeest aan zee van 27 december 2014 tem 3 januari 2015
15/12/2014 25/11/2014 CBS Tijdelijk verkeersreglement verplaatsen vrijdagsmarkt op 12/12/2014, 19/12/2014, 26/12/2014 en 2/01/2015
15/12/2014 27/11/2014 GR Retributie gebruik en ophaling van containers voor huishoudelijk of gelijkgesteld afval - wijziging 
4/11/2014 29/09/2014 GR Belasting op de aanplakborden- wijziging
4/11/2014 23/10/2014 GR Belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, stoelen en tafels, enz. op het openbaar domein - wijziging
 6/11/2014  23/10/2014  GR Reglement voordeelpas en onderwijscheques
24/10/2014 13/10/2014 CBS Tijdelijk verkeersreglement herdenkingsplechtigheid op 28 oktober 2014
24/10/2014 20/10/2014 Burgemeester aanvulling tijdelijk verkeersreglement herdenkingsplechtigheid op 28 oktober 2014
16/10/2014 29/09/2014 CBS tijdelijk verkeersreglement 100 jarige herdenking slag van Ramskapelle op 25 oktober 2014
16/10/2014 29/09/2014 CBS tijdelijk  verkeersreglement nautisch verkeer op 17 oktober 2014
16/10/2014 29/09/2014 CBS tijdelijk verkeersreglement lichtfront, gonewest en CWRM op 17-18 en 19 oktober 2014
16/10/2014 22/09/2014 CBS Tijdelijk verkeersreglement ears2c op 17-18-19 oktober 2014
01/10/2014 29/09/2014 Burgemeester Sluiting kerkhof Ramskapelle 9 okt 2014
28/07/2014 26/06/2014 GR Reglement Cultuurprijs
28/07/2014 26/06/2014 GR huishoudelijk reglement naschoolse opvang
17/07/2014 14/07/2014 CBS Tijdelijk verkeersreglement Nationaal huldebetoon 3 augustus 2014
17/07/2014 14/07/2014 CBS Tijdelijk verkeersreglement Straatfeest 2 augustus 2014
17/07/2014 14/07/2014 CBS Tijdelijk verkeersreglement Rommelmarkt Coupe gorge 2 augustus 2014
17/07/2014 14/07/2014 CBS Tijdelijk verkeersreglement Halifax 27 juli 2014
17/07/2014 14/07/2014 CBS Tijdelijk verkeersreglement Mosselfestijn St.Joris 26-27 juli 2014
17/07/2014 16/07/2014 CBS Tijdeijk verkeersreglement Kunstmarkt 19 juli 2014
14/07/2014 26/06/2014 GR Belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen, enz. op het openbaar domein - wijziging
09/07/2014 26/06/2014 GR Prijsverlaging internationale reispassen
10/06/2014 27/05/2014 GR Algemene milieubelasting op bedrijven
10/06/2014 27/05/2014 GR Belasting op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven - hervaststelling
10/06/2014 27/05/2014 GR Belasting op de tweede verblijven - wijziging
20/05/2014 06/05/2014 CBS Tijdelijk verkeersreglement verkiezingen 25 mei 2014
20/05/2014 29/04/2014 CBS Tijdelijk verkeersreglement santé aan zee 17-18 mei 2014
29/04/2014 07/04/2014 CBS tijdelijk verkeersreglement MG Car Club 3-5 mei 2014
 25/04/2014  10/04/2014  GR Algemeen reglement op de gemeentelijke parkeerkaarten en de retributies met betrekking tot het parkeren op de openbare weg – wijziging

18/04/2014

10/04/2014

GR

Belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen, enz. op het openbaar domein

13/03/2014 27/02/2014 GR subsidiereglement voor en naschoolse kinderopvang
27/02/2014 20/01/2014 CBS tijdelijk verkeersreglement 3 daagse West Vlaanderen
26/02/2014 17/02/2014 CBS tijdelijk verkeersreglement 3 daagse De Panne
10/02/2014 30/01/2014 GR GECORO: goedkeuring huishoudelijk reglement
07/02/2014 30/01/2014 GR Definitie dagelijks bestuur inzake overheidsopdrachten - hervaststelling
06/02/2014 30/01/2014 GR Vaststelling prijs internationaal rijbewijs
14/01/2014 26/12/2013  GR  Dienstreglement bibliotheek
16/01/2014 26/12/2013 GR Reglement stadslokalen
21/01/2014 26/12/2013  GR Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting aanslagjaar 2014 
21/01/2014 26/12/2013  GR Vaststelling opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaar 2014 
21/01/2014 26/12/2013  GR Vaststelling gemeentelijke saneringsbijdrage en - vergoeding aanslagjaar 2014 
21/01/2014 26/12/2013  GR Vaststelling verwijlinteresten op laattijdige betalingen belastingen 
21/01/2014 26/12/2013  GR Belasting plaatsrechten markten 
21/01/2014 26/12/2013  GR Belasting op de aanvragen om milieuvergunning 
21/01/2014 26/12/2013  GR Belasting op de aanplakborden 
21/01/2014 26/12/2013  GR Belasting op het te huur stellen van kamers 
21/01/2014 26/12/2013  GR Belasting op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven 
21/01/2014 26/12/2013  GR Belasting op het tot stand brengen van aansluitingen 
21/01/2014 26/12/2013  GR Belasting op het innemen van de openbare weg bij bouwwerkzaamheden 
21/01/2014 26/12/2013  GR Belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter 
21/01/2014 26/12/2013  GR Belasting op het plaatsen van strandcabines 
21/01/2014 26/12/2013  GR Belasting op plaatssrechten kermissen 
21/01/2014 26/12/2013  GR Retributie gebruik en ophaling containers voor huishoudelijk of gelijkgesteld afval 
21/01/2014 26/12/2013  GR Retributie voor uitvoeren van werken voor rekening van derden 
21/01/2014 26/12/2013  GR Retributie huisvuilzakken, PMD zakken, hondenpoepzakjes en speciale plastiekzakken 
21/01/2014 26/12/2013  GR Retributie op het inzamelen van afval via gedifferentieerde tarieven 
21/01/2014 26/12/2013  GR Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 
04/02/2014 26/12/2013 GR Belasting op leegstaande woningen en gebouwen: aanpassen belasting
04/02/2014 26/12/2013  GR  Aanpassen prijs elektronische identiteitskaarten voor Belgen en vreemdelingen, Kids-ID, gewone procedure en spoedprocedure
14/03/2014 25/09/2013 GR Belasting op de leegstaande woningen en gebouwen

14/03/2014

31/10/2013 GR

Algemene milieubelasting op bedrijven