Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Bestuur > Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad bepaalt het beleid van de stad en kan hiervoor algemene regels vaststellen.

De gemeenteraad stelt tevens de gemeentelijke reglementen vast zoals:

 • politieverordeningen
 • belasting- en retributiereglementen
 • subsidiereglementen

De gemeenteraad vergadert in principe maandelijks op de vierde donderdag van de maand om 19.30 u. Deze vergaderingen vinden plaats in de Raadzaal van het Stadhuis en zijn openbaar. Sinds de nieuwe legislatuur vindt aansluitend op de gemeenteraad, de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Deze vergaderingen zijn ook publiek toegankelijk.

De data werden als volgt door de voorzitter bepaald:

 • 9 januari 2020
 • 30 januari 2020
 • 20 februari 2020
 • 26 maart 2020 (verplaatst naar donderdag 9 april)
 • 28 mei 2020 (Door de maatregelen tegen het coronavirus vindt deze zitting via een digitaal platform plaats. De zitting kun je live meevolgen via het Youtube-kanaal van de Stad.) 
 • 25 juni 2020 (vindt plaats in de stedelijke Vismijn)
 • Geen zitting in juli
 • 27 augustus 2020

 

Heeft u klachten tegen een bepaalde beslissing of besluit?

Volg dan de richtlijnen zoals bepaald door de Vlaamse overheid: 'klachtenwijzer'.