Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Bestuur > College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente. Het schepencollege neemt het dagelijks bestuur van de gemeente waar en staat onder meer in voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad.

Tot de taken van het college van burgemeester en schepenen behoren:
  • voorbereiden van de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad (beleidsvoorbereiding);
  • uitvoeren van de besluiten van de gemeenteraad (beleidsuitvoering);
  • uitoefenen van de bevoegdheden die de gemeenteraad of andere wettelijke en decretale bepalingen hem toevertrouwen (de gedelegeerde bevoegdheden);
  • uitoefenen van specifiek toegewezen bevoegdheden.

Het college vergadert in principe wekelijks, op dinsdagochtend. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.