Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Bestuur >  Belasting- en retributiereglementen

Belasting- en retributiereglementen

Dit is een actueel overzicht van alle belasting- en retributiereglementen.

Indien u informatie wenst over de datum van bekendmaking dan kan u dit terugvinden onder 'Overzicht bekendmakingen'.

 

Aanvullende belastingen

 

Opcentiemen op de onroerende voorheffing AJ2020

Opcentiemen op de onroerende voorheffing AJ2019

 

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting AJ2020 t.e.m. 2025

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting AJ2019

 
Gemeentelijke saneringsbijdrage en - vergoeding DJ2020  
Gemeentelijke saneringsbijdrage en - vergoeding DJ2019  

Bevolking en burgerlijke stand

 

Retributie op de huwelijken buiten de normale diensturen vanaf 1 maart 2020

 
Belasting op de huwelijken buiten de normale diensturen AJ2019  
Retributie op het begraven en ontgraven van personen vanaf 1 maart 2020  
Retributie op het begraven van personen AJ2019  
Belasting op ontgravingen AJ2019  
Retributie op de afgifte van trouwboekjes en duplicaten van trouwboekjes vanaf 1 maart 2020  
Retributie op de grafkelders, urnenvelden en columbariumnissen vanaf 1 maart 2020   
Retributie op de grafkelders t.e.m. 29 februari 2020  
Retributie urnenveld t.e.m. 29 februari 2020  
Retributie columbariumnis t.e.m. 29 februari 2020  

Retributie op de concessies begraafplaatsen vanaf 1 maart 2020 
Retributie op de concessies begraafplaatsen t.e.m. 29 februari 2020

 

Retributie bijplaatsen urnen, gedenkplaatje strooiweide en naamplaat niet-geconcedeerde columbariumnis of niet-geconcedeerde urnenkelder vanaf 1 maart 2020 
Retributie bijplaatsen urnen in grondvergunningen volle grond, grafkelders, columbariumnis en urnenvelden t.e.m. 29 februari 2020

 
Retributie gedenkplaatjes strooiweide t.e.m. 29 februari 2020  
Retributie naamplaat niet-geconcedeerde columbariumnis en niet-geconcedeerde urnenkelder t.e.m. 29 februari 2020  
Retributie op de elektronische identiteitskaart voor Belgen en vreemdelingen vanaf 1 maart 2020   
Aanpassing prijs elektronische identiteitskaart voor Belgen en  vreemdelingen, kids-ID, gewone procedure en spoedprocedure vanaf 1 januari 2017   

Retributie op het rijbewijs, voorlopig rijbewijs en internationaal rijbewijs vanaf 1 maart 2020
Vaststelling prijs rijbewijs in kaartmodel t.e.m. 29 februari 2020

 
Vaststelling prijs voorlopig rijbewijs in kaartmodel t.e.m. 29 februari 2020  
Vaststelling prijs internationaal rijbewijs t.e.m. 29 februari 2020  

Retributie op de internationale paspoorten vanaf 1 maart 2020
Prijs internationale reispassen t.e.m. 29 februari 2020
 

 

Brandweer & Dienst 112

 
Retributie voor brandweerinterventies en brandpreventie vanaf 1 februari 2016  
Zone Westhoek - Hulpverleningszone IV West-Vlaanderen: Retributie op de verhaalbare opdrachten van de operationele dienst van de brandweer en van de opdrachten van de brandpreventie geleverd door de diensten van de hulpverleningszone Westhoek vanaf 3 januari 2015  
   

Handel, Landbouw en Visserij

 

Algemene milieubelasting op bedrijven AJ2020 t.e.m. 2025
Algemene milieubelasting op bedrijven AJ2019

 
Belasting op het te huur stellen van kamers AJ2020 t.e.m. 2025
Belasting op het te huur stellen van kamers AJ2019
 

Belasting op de aanplakborden AJ2020 t.e.m. 2025
Belasting op de aanplakborden AJ2019

 
Belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen, enz. op het openbaar domein - gecoördineerde versie AJ2015-2019  

Belasting op het verspreiden van kosteloos (reclame)drukwerk AJ2020 t.e.m. 2025

 
Aangifteformulier: Belasting op het verspreiden van kosteloos (reclame)drukwerk AJ2020  

Belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter AJ2019

 
Aangifteformulier: Belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter AJ2019  

Belasting havenrechten zeehaven voor schepen gelijk aan of groter dan 500 BT AJ2020 t.e.m. 2025

Belasting havenrechten zeehaven voor schepen gelijk aan of groter dan 500 BT AJ2019

 

Belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT en voor binnenvaartschepen AJ2020 t.e.m. 2025

Belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT en voor binnenvaartschepen AJ2016 t.e.m. 2019

 
   
Belasting op de privatieve inname van het openbaar domein in de vissers- en handelshaven, linkeroever AJ2020 t.e.m. 2025  
Belasting op het plaatsen van boten, scheepsgerief, goederen, afvalkisten en keten op het openbaar domein in de vissers- en handelshaven AJ2019  
   
   
   
   

Kermis

 
Kermisreglement  

 

 
Belasting plaatsrechten voor kermissen AJ2020 t.e.m. 2025  
Belasting plaatsrechten voor kermissen AJ2019  
   

Vismijn

 

Retributie op de aan- en verkoop van visproducten in de stedelijke Vismijn vanaf 1 maart 2020
Retributie op de aan- en verkoop van visproducten in de stedelijke Vismijn vanaf 1 april 2013 t.e.m. 29 februari 2020

 
Retributie op het ophalen van visafval en op het gebruik van koelcellen, de vissorteermachine en viskisten in de Vismijn vanaf 1 maart 2020
Retributie gebruik van de koelcel visafval in het vismijngebouw t.e.m. 29 februari 2020
Retributie gebruik van de koelcel visafval in het vismijngebouw - wijziging t.e.m. 29 februari 2020
 
Retributie voor het ophalen van visafval afkomstig van de koelcel in het vismijngebouw t.e.m. 29 februari 2020  
Retributie op het zeven van garnaal in de stedelijke Vismijn vanaf 1 maart 2020
Retributie op het zeven van garnaal op de Nieuwpoortse visveiling t.e.m. 29 februari 2020
 
Retributie op het zeven van garnaal op de Nieuwpoortse visveiling - wijziging t.e.m. 29 februari 2020  
Retributie op het gebruik van de vissorteermachine op de Nieuwpoortse Visveiling t.e.m. 29 februari 2020  
Reglement op het gebruik van viskisten in de Vismijn door de kopers - gecoördineerde versie t.e.m. 29 februari 2020  
   

Milieu

 

Belasting op de brandstofdistributieapparaten AJ2020 t.e.m. 2025

Belasting op de brandstofdistributieapparaten AJ2019

 
   

Recyclagepark

 

Contantbelasting op het inzamelen en verwerken van afval op het recyclagepark AJ2020 t.e.m. 2025

 
Contantbelasting op het inzamelen van afval in het recyclagepark t.e.m. 31 december 2019  
Contantbelasting op het inzamelen, verwijderen en verwerken van GFT-afval AJ2020 t.e.m. 2025  

Retributie op de ophaling van grof huisvuil en afgedankte elektrische en elektronische apparaten vanaf 1 maart 2020
Retributie voor ophaling van grof huisvuil en GF(T)-containers t.e.m. 29 februari 2020

 

Retributie voor ophaling van grof huisvuil en GF(T)-containers - wijziging vanaf 1 januari 2009 t.e.m. 29 februari 2020

 
Retributie voor ophaling van grof huisvuil en GF(T)-containers - wijziging vanaf 17 februari 2011 t.e.m. 29 februari 2020  
Retributie voor ophaling van grof huisvuil en GF(T)-containers - wijziging vanaf 25 februari 2016 t.e.m. 29 februari 2020  
Retributie op het gebruik en de ophaling van containers voor restafval vanaf 1 januari 2020  
Retributie op het gebruik en de ophaling van containers voor huishoudelijk of gelijkgesteld afval vanaf 1 januari 2019  

Retributie op de vuilzakken (huisvuil, pmd) en op het gebruik van ondergrondse afvalcontainers vanaf 1 maart 2020
Retributie huisvuilzakken, PMD zakken, hondenpoepzakjes en speciale plastiekzakken vanaf 1 januari 2019

 
Retributie op de verkoop van compostvaten en compostbakken vanaf 1 maart 2020  

Verkoopprijs compostvaten, compostbakken en wormenbakken vanaf 30 april 2015 t.e.m. 29 februari 2020

 
Verkoopprijs restanten stadsmagazijn  
   

Parkeerbeleid

 
Algemeen reglement op de gemeentelijke parkeerkaarten en de retributies met betrekking tot het parkeren op de openbare weg vanaf 1 maart 2017  

Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen AJ2020
Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen t.e.m. 31 december 2018

 
Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen - wijziging t.e.m. 31 december 2018  
Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen - wijziging t.e.m. 31 december 2019  

Dienst Omgeving

 

Belasting op het behandelen van een omgevingsaanvraag AJ2020 t.e.m. 2025 
Retributie op het verstrekken van omgevingsplichtige inlichtingen vanaf 1 maart 2020 
Belasting op het verstrekken van omgevingsplichtige inlichtingen t.e.m. 31 december 2019

 
Belasting op de aanvragen om een omgevingsvergunning t.e.m. 31 december 2019  

Retributie op analoog ingediende omgevingsvergunningen vanaf 1 maart 2020 
Retributie op analoog ingediende omgevingsvergunningen t.e.m. 29 februari 2020

 
Reglement betreffende de opname in het register en de belasting van verwaarloosde woningen en/of gebouwen AJ2020-2025  
Belasting op het innemen van de openbare weg bij bouwwerkzaamheden AJ2019  
Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen AJ2020 t.e.m. 2025  

Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen van 1 juni 2013 t.e.m. 31 december 2018

 
Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen - wijziging  
Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen - nieuwe wijziging t.e.m. 31 december 2019  

Belasting op aansluitingen AJ2020 t.e.m. 2025
Belasting op aansluitingen AJ2014 t.e.m. 2018

 
Belasting op aansluitingen - wijziging AJ2014 t.e.m. 2018  
Belasting op aansluitingen t.e.m. 31 december 2019  

Reglement betreffende de opname in het leegstandsregister en de belasting van leegstaande woningen en gebouwen AJ2020-2025 

 
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen AJ2019  
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen AJ2013 t.e.m. 2018  
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen - wijziging AJ2013 t.e.m. 2018  

Gemeentelijk leegstandsreglement t.e.m. AJ2019

 

Gemeentelijke activeringsheffing op de onbebouwde bouwgronden en op de onbebouwde kavels AJ2019 t.e.m. 2025

 
Gemeentelijke activeringsheffing op de onbebouwde bouwgronden en op de onbebouwde kavels AJ2013 t.e.m. 2018  
Retributie op het terugvorderen van kosten van openbare onderzoeken en onderzoeken scheidingsmuren vanaf 1 maart 2020
 
Retributie op het terugvorderen van kosten van openbare onderzoeken t.e.m. 29 februari 2020  
Borgstelling bij bouwwerken en retributie op plaatsbezoeken en voor het doorrekenen van kosten vanaf 1 februari 2020  
Borgstelling bij bouwwerken t.e.m. 31 januari 2020  
Borgstelling bij bouwwerken - wijziging t.e.m. 31 januari 2020  
Borgstelling bij bouwwerken - wijziging t.e.m. 31 januari 2020  
Borgstelling bij bouwwerken - wijziging t.e.m. 31 januari 2020  
   

School

 

Retributie op het leerlingenvervoer vanaf 1 maart 2020
Retributie op het leerlingenvervoer t.e.m. 29 februari 2020

 

Retributie op het gebruik door anderen van de stadsbus ter beschikking gesteld aan de gemeenteschool vanaf 1 maart 2020
Retributie op het gebruik van de stadsbus, ter beschikking gesteld aan de gemeenteschool, door andere scholen t.e.m. 29 februari 2020
Retributie op het gebruik van de stadsbus, ter beschikking gesteld aan de gemeenteschool, niet door scholen t.e.m. 29 februari 2020

 
   

Technische Dienst

 
Retributie op het uitvoeren van werken voor rekening van derden vanaf 1 maart 2020  
Retributie op het uitvoeren van werken voor rekening van derden vanaf 1 januari 2019 t.e.m. 29 februari 2020  
   
Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein vanaf 1 maart 2020 t.e.m. 31 december 2022  
Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein vanaf 1 januari 2017 t.e.m. 31 december 2019  
Retributie op de verkoop van een gevonden en/of achtergelaten fiets vanaf 1 maart 2020
Retributie op de verkoop van een gevonden en/of achtergelaten fiets t.e.m. 29 februari 2020
 
Retributie op het ter beschikking stellen van feestmateriaal vanaf 1 maart 2020
Retributie op het ter beschikking stellen van feestmateriaal t.e.m. 29 februari 2020 
 
Retributie op het ter beschikking stellen van feestmateriaal - wijziging t.e.m. 29 februari 2020  
Reglement op het ter beschikking stellen van feestmateriaal - wijziging t.e.m. 29 februari 2020  
   

Toerisme

 
Belasting op de tweede verblijven AJ2020 t.e.m. 2025  
Belasting op de tweede verblijven AJ2018 t.e.m. 2019  
Belasting op het plaatsen van strandcabines AJ2020 t.e.m. 2025  
Belasting op het plaatsen van strandcabines AJ2019  
Belasting op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven AJ2020 t.e.m. 2025  
Belasting op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven AJ2019  
Retributie op de inzet van erkende gidsen vanaf 1 maart 2020  
Retributie op de inzet van erkende gidsen t.e.m. 29 februari 2020  
   
   

Verscheidene

 
Reglement advertenties website www.visit-nieuwpoort.be vanaf 1 januari 2020  

Retributie betalende items op de website t.e.m. 31 december 2019
Retributie betalende items op de website - wijziging t.e.m. 31 december 2019

 

Retributie op de afgifte van kopieën van bestuursdocumenten vanaf 1 maart 2020 
Retributie op de afgifte van kopieën van bestuursdocumenten vanaf 19 maart 2009 t.e.m. 29 februari 2020

 
Retributie op de afgifte van kopieën van bestuursdocumenten - wijziging t.e.m. 29 februari 2020  
Facturatie handelsreclame informatiemagazine Nieuwpoort Uw Stad  
Retributie op het graveren van het rijksregisternummer op aangekochte sleutelhangers vanaf 16 augustus 2012  
   
Reglement op het innen van sponsorgeld van bedrijven voor evenementen ingericht door de Stad vanaf 24 maart 2011  
Vaststelling verwijlinteresten op laattijdige betalingen belastingen vanaf AJ2014    

Retributie op de verkoop van hoeveproducten en op groepsbezoeken in de kinderboerderij vanaf 1 maart 2020 
Vaststelling tarieven verkoop hoeveproducten kinderboerderij vanaf 1 januari 2009 t.e.m. 29 februari 2020

 
Retributie betreffende kopiedienst voor verenigingen  
Dienstreglement en tarievenblad bibliotheek: wijziging n.a.v. uitleen E-boeken tot 29 maart 2020.  
Dienstenreglement voor de gebruiker, tarievenblad Viertoren met bijlagen vanaf 30 maart 2020.  

Formulier om bezwaar in te dienen

 

 

 

Markt

 
Marktreglement  
Belasting plaatsrechten voor markten AJ2020 t.e.m. 2025  
Belasting plaatsrechten voor markten AJ2019    
Belasting plaatsrechten voor boerenmarkten AJ2020 t.e.m. 2025    
Belasting plaatsrechten voor boerenmarkten AJ2019