Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Bestuur

Bestuur

stadhuis

De gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de diverse stadsdiensten vormen samen het stadsbestuur.

Samen staan zij in voor een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden zoals bepaald door het Decreet Lokaal Bestuur.

De stad Nieuwpoort betrekt de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgt voor openheid van bestuur, getuige de talrijke adviesraden- en commissies.